udstilling-landbrug-skravering

Sofie Thorsen

SKRAVERING

11.11.23 – 02.12.23

Vinteren banker på døren, og udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND lakker mod enden. Udstillingsåret har budt på den nyeste samtidskunst i udstillingsrum og på lokalmuseum med afsæt i vores landlige omgivelser. Året afsluttes med manér gennem en stor solopræsentation og totalinstallation under titlen ’Skravering’ af Sofie Thorsen på Ringsted Galleriet. Her bringes husets fortid som landbrugsmuseum og en lokal, arkæologisk udgravning sammen i et større, abstrakt system med genkendelige og mindre genkendelige elementer, som både peger tilbage og frem i tid og sted.

’Skravering’ består af en gulvtegning, der tager form som et stort, linjeret papirark eller plovfurer på en mark. I det nøje optegnede system er en række skulpturer placeret. De er formet af store, sammenpressede fotografier med huller og linjer. Fotografierne er fastholdt af genstande, som består af lokale natursten og skinnende, røde reservedele til plove og andre markredskaber, der på forskellig vis relaterer til jord og bearbejdning deraf.

Igennem den seneste tid har Thorsen fulgt det arkæologiske arbejde, som foretages i udkanten af Ringsted, hvor den nye bydel, Hulemarken skal bygges. De foldede fotografier afbilder, i 1:1 skala, nogle af de fund, som udgravningen hovedsageligt har resulteret i, nemlig stolpehuller fra jernalderhuse. Aftegningerne af disse bærende bygningskonstruktioner ses som næsten usynlige farveforskelle i jorden og er hos arkæologer en vigtig kilde til information om tidligere tiders bosættelser. Det arkæologiske arbejde har derimod ikke resulteret i mange genstande til senere beskuelse på lokalmuseet. Den dag hvor anlægsmaskinerne rykker ind, og Hulemarken bliver en realitet, er der kun den arkæologiske dokumentation tilbage, såsom landkort, fotografier og GPS-data, resten udviskes on-site. Hvad der en gang var aftegninger i jord, er nu blevet til linjer på papir, deraf udstillingstitlen ’Skravering’.

Ligesom det arkæologiske arbejde, består Sofie Thorsens installation af flere lag. Det er fortid vs. nutid, det konkrete vs. det abstrakte, det konstruerede vs. det naturlige, det synlige vs. det skjulte. Det er et billede på noget meget fysisk samtidig med en repræsentation af højt specialiseret viden indenfor arkæologi, man træder ind i en aftegning og et abstrakt system. Et system, hvori maskindele, spor og aftryk fra nær og fjern fortid atter genvinder en smule af den krop, som den repræsenterer i en ny, kodificeret tid.

Velkommen til åbning på udstillingen ’Skravering’ på lørdag den 11. november fra kl. 13.00-16.00 på Ringsted Galleriet. Kom og hør kunstner Sofie Thorsen fortælle om sit bidrag efterfulgt af en let anretning med mad og drikke til alle. På åbningsdagen er det ligeledes muligt på egen hånd at se værker på Ringsted Museum og Arkiv fra kl. 10.00-15.00 med gratis adgang.

––

Fernisering: Lørdag den 11. november kl. 13.00 – 16.00
Udstillingsperiode: 11. november – 2. december 2023
Debatarrangement: Torsdag den 30. november kl. 17.00-19.00 på Ringsted Museum og Arkiv

Åbningstider: Åbent alle lørdage fra kl. 13.00 – 16.00 eller efter aftale

Ringsted Galleriet, Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted

ringstedgalleriet.dk ringstedgalleriet.contact@gmail.com Kontakt: Heidi Hove, tlf. 30428727

––

Obs! Sæt kryds i kalenderen:

Særarrangement omkring samtidskunst, arkæologi og historie på Ringsted Museum og Arkiv 

Gennem udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND er udstillingsplatformen udvidet til Ringsted Museum og Arkiv. Her kan museumsgæsten løbende finde nye, kunstneriske indslag iblandt den landbrugssamling, som tog sin opstart i Ringsted Galleriets lokaler.

Thorsens samarbejde og det øvrige samarbejde mellem Ringsted Galleriet og lokalmuseet afsluttes med et debatarrangement torsdag den 30. november kl. 17.00-19.00 på Ringsted Museum og Arkiv, som modereres af kunstkritiker og kunstredaktør, Maria Kjær Themsen. Her vil Sofie Thorsen udfolde sin totalinstallation ’Skravering’, efterfulgt af dialog med arkæolog, Lizette Salge, som ligeledes vil tale om den pågældende udgravning udenfor Ringsted. Dernæst vil lederteamet fra Ringsted Galleriet, Heidi Hove og Morten K. Jacobsen fortælle om udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND og dets møde med historiske museumsartefakter i dialog med museumsinspektør Rikke Elise Roos.

Inden debatarrangementet vil det være muligt at møde og få en snak med Sofie Thorsen på Ringsted Galleriet fra kl. 14.00-16.30. Derudover vil det være muligt at se de øvrige værker fra udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND fra kl. 16.30-19.00 på Ringsted Museum og Arkiv.

––

Praktisk info om museet:

Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41, 4100 Ringsted

Åbningstider:
Åbent tirsdag fra kl. 10.00 – 16.00 samt lørdag – søndag fra kl. 10.00 – 15.00

Entré:
Gratis på åbningsdagen. Øvrige dage: 30kr, pensionister & studerende 25kr, børn gratis

Website:
https://vestmuseum.dk/ringsted-museum-og-arkiv/ Email: ringsted@vestmuseum.dk

––

Kunstnerprofil

Sofie Thorsen (f. 1971) bor og arbejder i Wien i Østrig samt i Danmark, hvor hun er lektor på Det Fynske Kunstakademi siden 2018. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Akademie der bildenden Künste i Wien (2001). Thorsen er modtager af Det 3-årige Arbejdslegat ved Statens Kunstfond i 2011 og The International Studio & Curatorial Program (ISCP) i New York 2014 og 2016. Hun har en række stedsspecifikke værker og udsmykninger bag sig og har udstillet bredt på solo- og gruppeudstillinger i bl.a. New York, Wien, Helsinki og Zürich. Derudover har Thorsen udgivet flere monografier og kunstnerbøger.

Hos Thorsen tages der ofte udgangspunkt i konkrete situationer og fænomener, som bearbejdes til abstrakte værkformationer og grafiske installationer. Hun interesserer sig for de ting og rum, som er forsvundne, gemte, glemte eller som har mistet – eller ændret funktion. Med en opvækst på Mors i Jylland, har landsbyen, landskabet, fladen, jorden og de (for)historiske genstande, som den gemmer, været et tilbagevendende tema hos Thorsen. Det ses bl.a. i soloudstillingen, De Smukkeste Erhvervelser (2022) i Skulptursalen på Det Fynske Kunstakademi beliggende i en historisk bygning, som oprindelig husede det første bymuseum med en arkæologisk samling på Fyn. Thorsen skaber rum for kontemplation. Her er museumsartefakter og montre blevet erstattet af tynde metalkonstruktioner, minimale tegninger og aftryk af objekter. Thorsen bearbejder og organiserer spor, tegn, linjer, del-elementer og andre former for abstrakte repræsentationer af den virkelighed, som vi kender eller ikke kender. Tilsvarende greb kan man også opleve i en gennemgribende installation på Ringsted Galleriet for derved at pege tilbage på lokalets fortid som landbrugsmuseum.

––

FAKTA: Soloudstillingen ’Skravering’ med Sofie Thorsen er den sjette og sidste i udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND. Ønsket med programmet er at bringe højaktuelle emner som landidyl, fællesskab, klasseskel, historie, bæredygtighed og dyrehold i spil. 11 toneangivende kunstnere er inviteret til at udarbejde nye værker, som forholder sig til landbrugs- og museumstematikken fordelt på 2 solo-, 3 duo- og en gruppeudstilling, som både finder sted på udstillingssted og på byens nuværende landbrugsmuseum, Ringsted Museum og Arkiv.

Udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND er kurateret af Heidi Hove og Morten K. Jacobsen, og de deltagende kunstnere er Astrid Svangren, Michael Boelt Fischer, Jonas Kjeldgaard Sørensen, Siska Katrine Jørgensen, Kåre Frang, Søren Martinsen, Jette Gejl, Camilla Nørgård, Peter Højbjerg, Peter Kruse Larsen og Sofie Thorsen.

Siden 1940’erne har Ringsted Galleriets lokaler på Bøllingsvej 15 haft tilknytning til landbruget. Først med salg af diverse landbrugsmateriel såsom selvbindergarn og malkemaskiner, senere også som landbrugsmaskinværksted. Efter en periode med skiftende lejere og aktiviteter på lejemålet, vender landbrugsmaskinerne atter tilbage i 1982, dog i en mere historisk form med etablering af byens nye landbrugsmuseum. Den udvides fra 1983-87 også til Klostergården, hvorefter museet under betegnelsen, Ringsted Museum og Arkiv i 1993 samles under ét tag på dets nuværende placering på Køgevej 41 som en del Museum Vestsjælland.

Ringsted Galleriet er et kunstnerdrevet udstillingssted, som har eksisteret siden 1982. Til en start var det beliggende i en baggård på Nørregade 8, men i 1995 flyttede det i større lokaler på Bøllingsvej 15. Flytningen åbnede op for nye muligheder i form af etablering af en billedskole, som i dag betegnes som Ringsted Galleriets Formidlingscenter. Kvalitets kunst bør være for alle, og bør være noget der er forankret i dagligdagen. Derfor er ønsket med udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND og fremtidige programmer, at skabe større synlighed omkring samtidskunsten i lokalsamfundet, samtidig med at formidlingen vægtes. Find mere information om vores formidlingsaktiviteter såsom guidede ture, workshops og meget mere for både børn, unge og voksne på vores hjemmeside.

 

Udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND og dets formidlingsprogram er venligst støttet af:

Udstillingen ’Skravering’ er med stor tak støttet af: