landbrugland-program

LANDBRUGLAND

Udstillingsprogram

2023

04.03.2023 - 02.12.2023

Ny kunstnerisk satsning finder sted, når Ringsted Galleriet præsenterer udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND i både udstillingsrum og på Ringsted Museum og Arkiv. Med programmet ønsker vi at skabe en relation mellem den fremmeste samtidskunst og det lokalhistoriske arkivmateriale.

I 2023 tager Ringsted Galleriet hul på et nyt, ambitiøst udstillingsprogram, som ser nærmere på det (historiske) landskab, som omgiver os. Ringsted Galleriet og Ringsted Museum og Arkiv har en speciel relation, da Ringsted Galleriets nuværende lokaler tidligere har huset byens landbrugsmuseum.

Fra lokal til global plan

Udover denne kuriøse detalje omkring landbrugsmuseets spæde opstart i vores lokaler, er Ringsted i den grad bundet op på landbruget og de sideerhverv, det har genereret igennem tiden fra stor-slagteriet, Danish Crown til Ringsted Dun. Ringsted er et mikrokosmos i forhold til det danske samfund, der udspringer af jordbrug og fødevareproduktion.

Med udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND ønsker vi at sætte kunsten i relation til det landbrug, som både brødføder verdenen og danner grobund for dødelige pandemier. Hovedparten af det danske land er inddraget til landbrug. Landbruget er allestedsnærværende i vores samfund, men fylder bemærkelsesværdigt lidt indenfor samtidskunst. Med denne udstillingsrække ønsker vi at sætte fokus på landbrugets topologi med tråde til bæredygtighed, klima, lokalitet, identitet, historie, autenticitet og landskabet som fænomen.

Et stærkt udstillingsprogram

Til programmet har vi inviteret en række toneangivende kunstnere, som både består af unge såvel som erfarne kunstnere, der arbejder i et bredt spænd af medier. Fælles for alle kunstnere er, at de har tilknytning til – eller interesse for landbokultur – og natur, som på direkte eller indirekte vis kommer til udtryk i deres kunst.

Udstillingsprogrammet består af seks solo-, såvel som duo- og gruppeudstillinger på Ringsted Galleriet og Ringsted Museum og Arkiv, samt et dertilhørende eventprogram, som vil blive annonceret løbende gennem programmet.

Vi lægger stærkt ud med en soloudstilling på Ringsted Galleriet af Astrid Svangren, som arbejder med en abstrakt-figurativ tilgang i sine maleriske totalinstallationer, der kredser om permakulturens bæredygtighed. Anden udstilling i rækken er en duo udstilling med Michael Boelt Fischer og Jonas Kjeldgaard Sørensen, som begge kredser om det teatralske og det folkloristiske i deres kunstneriske praksisser via performance, maleri og skulptur. Den tredje og sidste udstilling i foråret er en gruppeudstilling med kunstnerne Siska Katrine Jørgensen, Søren Martinsen og Kåre Frang, som alle arbejder med forvrængede elementer og symboler fra landbrugskulturen. Vi starter efteråret med en duoudstilling med Camilla Nørgaard og Jette Gejl Kristensen, som begge arbejder steds- og situationsspecifikt med en idiosynkratisk sans for indsamling af genstande og lokal involvering. På femte udstilling præsenteres en duoudstilling med Peter Højbjerg og Peter Kruse Larsen. De arbejder begge stærkt konceptuelt med systemer, som danner grundlag for værkskabelsen, der rummer både humor og alvor. Vi runder året af med en solo-udstilling med Sofie Thorsen, som arbejder minimalistisk og konceptuelt med museal æstetik.

Vi er stolte af at kunne bringe disse fremtrædende navne til Ringsted. Med udstillingsprogrammet ønsker vi at skabe en række udstillinger, performances og øvrige formidlingsmæssige aktiviteter såsom artist talks, debataften, digtoplæsning og workshops. Målet er at skabe en relation mellem den fremmeste samtidskunst og det lokalhistoriske arkivmateriale, mellem by & land, det opdyrkede & det vilde og kultur & natur.

FAKTA

Udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND består af i alt 6 udstillinger, som vil finde sted på Ringsted Galleriet samtidig med at nogle aktiviteter ligeledes vil sprede sig til Ringsted Museum og Arkiv.

04.03.2023 – 25.03.2023 Astrid Svangren

08.04.2023 – 29.04.2023 Jonas Kjeldgaard Sørensen og Michael Boelt Fischer

13.05.2023 – 03.06.2023 Siska Katrine Jørgensen, Søren Martinsen og Kåre Frang

02.09.2023 – 23.09.2023 Camilla Nørgaard og Jette Gejl Kristensen

07.10.2023 – 28.10.2023 Peter Kruse Larsen og Peter Højbjerg

11.11.2023 – 02.12.2023 Sofie Thorsen

For mere information kontakt venligst

Heidi Hove, tlf. 30428727, heidihovepedersen@gmail.com

Morten K. Jacobsen, tlf. 42201111, m.kamper.jacobsen@gmail.com

LANDBRUGLAND er med stor tak støttet af:

Udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND og dets formidlingsprogram er venligst støttet af: