udstilling-03.03.18

Kristoffer Akselbo / Morten Stræde / Christian Andersson

03.03.18

04.03.18 – 25.03.18

Åbningsudstillingen på Ringsted Galleriet er en dyster indgang til den kommende sæson, men sådan må det nu én gang være. 03.03.18 er en udstilling med foruroligende macho-tendenser og dystopisk poe- si.

Go-Pro kameraer i et ruin-lignende gasbeton shelter, en roterende karrusel-agtig skulptur, rækker af plakater med samme budskab er et lille udsnit af det billedkunstneriske bidrag fra Morten Stræde, Kristoffer Akselbo og Christian Andersson.

Udtrykkene er rå, perfekte, sine steder upolerede, andre steder blankpolerede, disharmoniske overlap, udflydende æstetik i en konstant bevægelse. Kunst lavet til rummet, kunst der gør modstand i rummet. Værker uden et etisk program, uden prækonciperet rettesnor for sanserne. Rummet emmer af en kollapset (old-school) autoritet. Intet er massivt. Alt er bevægelse, alt er forskellige grader af vibration, selv skulpturen roterer.

Hos Kristoffer Akselbo arbejdes der både skulpturelt og performativt i den billedkunstneriske tilgang, ofte bearbejdes grænser. Eksempelvis grænser mellem kunst og kunst- modtageren, hvor værket realiseres i mødet med sit publikum, et møde, hvor der ikke nødvendigvis søges et harmonisk udfald. Akselsbos ruin er bygget med øje for ruinen, men modsat andre imposante bygningsværker, ses ruinen ikke som et monument over en glorværdig fortid, nærmere som et pantheon over kuldsejlet idealisme.

Morten Stræde, tidligere professor på Billedhugger Skolen på Det Kgl. danske Kunstakademi, arbej- der skulpturelt og med video og fotos. Stræde forbinder klassisk billedhugger-tradition med postmodernistiske tilbøjeligheder og sci-fi-æstetik. Stræde arbejder også med skulpturer i det offentlige rum, disse fremstår aparte og fremmede i landskabet uden den sædvanlige kommunale aura. Stræde arbejder ofte i et abstrakt, geometrisk, glat og hårdt formsprog, som man kan slå sig på.

Svenske Christian Anderssons billedkunstneriske praksis forbinder ligeledes forskellige elementer fra indrammede foto til større installatoriske scenarier, fra det lille vibrerende VHS-bånd til den spektakulære totalinstallation, som på Moderna Museet i Malmö, hvor stedet transformeredes til et mere ’klassisk’ museum med udstillede kurio- siteter. Andersson er optaget af populærkulturens myter og riter og disses indflydelse på kultur. Med sine æstetiske forskydninger, dyrker Andersson selv den mest undseelige detalje til perfektion.

Med det igangværende 2-årige udstillingsprogram de-co-lage!, vil Ringsted Galleriet igennem 12 udstillinger præsentere forskellige kunstneriske tilgange og ikke mindst materialebehandling, 03.03.18 er den 4. udstilling i rækken. ’Decollage’ som kunstnerisk strategi er i sit udgangs- punkt ’hærg’ splitte, rive op, og flyt- te sig ift. det allerede eksisterende (billede). ‘Decollage’ kan på mange måder ses som en ikonoklastisk tilgang. Med udstillingsprogrammet kigger vi på kunstens tilpasnings- evne (eller mangel på samme). Med dette program ønsker at vi indfange det enorme spænd, der er i kunstrummet, fra det lille formelle nørderi til spektakulære magtdemonstrationer.

Holdet bag Ringsted Galleriet inviterer endnu en gang indenfor til et møde med den billedkunstneriske faglighed. Her vil der være mulighed for at opleve høj kunstfaglighed i en imødekommende ramme. Der vil være lidt øl, vin, sodavand, snacks af en art, og ikke mindst såkaldt artist-talk, hvor man får mulighed for at høre de invitererede kunst- neres tanker omkring deres værker.

Kurateret af Morten K Jacobsen