udstilling-celebration

Magnus Frederik Clausen / Christian Lemmerz / Lars Bent Petersen / Marie Edinger Plum / Ditte Boen Soria / Mette Hersoug

Célébration

03.04.16 – 24.04.16

Ringsted Galleriets gruppeudstilling Célébration jonglerer med begrebet fejring. Og ja, i disse tider kan det synes uden situationsfornemmelse at rammesætte en udstilling i en fejringsoptik, men det er netop det kunst er, når den er bedst, altså uden situationsfornemmelse.
Og derfor ruller Ringsted Galleriet D.A.U.D.A. som en karaokebar på autotune.
Med den dekadente titel Célébration, og en broget sammensætning af kunstnere til at bakke den op, lægger vi op til et associativt flow, hvor den enkelte kunstner ikke er bundet op på en salvesfuld kontekst, der indsnævrer det kunstneriske råderum. 
Célébration er lysekronen i førerbunkeren, Marie Antoinettes kager til pøblen, det er menneskets dekadente optimisme – og pessimisme.
Fejring er selvfølgelig tvetydigt; den enes triumf, kan være den andens undergang og-alt-det-der.
Fejring er ideen om det unikke mod det almene, ideen om kvalitet ift. kvantitet. Fejring er øjeblikkets idealitet. 
Det er konfetti, Bedste Kvindelig Skuespiller, lys i lagkagen, dans på erobret land, rytter-statuer på offentlige pladser, dåb, overgangsriter, det er ubetinget begejstring og ritualiserede rum, det er gentagelser og brud osv. 
Med denne udstilling higer vi ikke efter en overordnet mening der er dækkende for samtlige udstillere og besøgende, da en almengyldighed i denne kontekst vel nærmest er en underminering af udstillingsfundamentet.
På Ringsted Galleriet vil man kunne opleve værker fra Magnus Frederik Clausen, der med sin desparado-æstetik ophæver modsætningerne mellem grandios malergestik og Marie-kiks, Christian Lemmerz’ eksistentielle behandling af den tvetydige skønhed, Lars Bent Petersens interesse for det dekadente og det fetisherende blik på objektet, Ditte Boen Sorias underfundige æstetiske take på den politiske kunst, Mette Hersougs arbejde med et abstrakt og foruroligende lyd- og animationsunivers, hvor det samlet fremstår både harmonisk og disharmonisk, eller Marie Edinger Plums arbejde med det updaterede vanitas tableau, hvor sci-fi-agtige genstande fremstår abstrakte, men samtidig funktionelle i en anden virkelighed.

Célébration er en del af Ringsted galleriets to-årige udstillings program, der som de øvrige udstillinger kredser om den afdøde billedkunstners Albert Mertz’ hypotese om at betegnelsen kunst er en æstetisk reduktion i forhold til en intellektuel forestilling eller tankevirksomhed. 
Ambitionen med udstillingsprogrammet er at forholde udstillere og publikum til den problematik at værkerne altid indskriver sig i en referenceramme hos både kunstner og publikum, og at disse forestillinger også former oplevelsen af det perciperede. 
Med udstillingsprogrammet ønsker vi, dels at fremhæve kontekstens betydning for perceptionen, og dels at tydeliggøre værkets formelle egenskaber.