udstilling-dokumentation-arkiv

Kristine Kemp / Jan Bäcklund, Søren Andreasen / Jesper Fabricius

Dokumentation / Arkiv (arbejdstitel)

06.09.15 – 27.09.15

At tage en hvilken som helst genstand og betegne den som kunst er en handling som alene indebærer at man at ved en bevidst handling reducerer perceptionen (af den pågældende genstand) til fordel for en specifik conception(…).’

– Albert Mertz, i en note fra 1972

Lysten til at blive kunstner skyldes ikke altid en kritisk semiotisk tilgang, tværtimod. For mit eget vedkommende kom ønsket om at være kunstner fra en Hollywood-film. Anthony Hopkins spillede den excentriske Pablo Picasso, og det lette liv han levede med ‘uforståelige’ billeder, der betalte slotte, gav damer og prestige, var meget dragende. Det var ikke billederne der fascinerede, men alt det uden om. Da jeg valgte at blive billedkunstner anskaffede jeg mig derfor kunstnerartikler; hørlærred, dyre akrylfarver på tube, et trefodet (ustabilt) staffeli mårhårspensler og en træpalet med hul til tommelfingeren.

Al den energi jeg lagde i, for at fremstå som kunstner, har jeg siden tænkt en del over. På trods af, eller netop fordi jeg ikke vidste en dyt om kunst, var hele kunstkonteksten enormt vigtig for min forståelse af kunst. Jeg tænkte ikke over den attitude der lå i det nye udstyr, at det for mig (og givetvis også for andre) var ligeså vigtig for betydningsdannelsen af værket. Hopkins mytomaniske Picasso-figur talte til nogle forestillinger omkring kunsten.

Og denne lidt ynkelige anekdote? Jo, det er et forsøg på at konkretisere, Mertz’ påstand om at vi i kunstkonteksten ‘ser’ mindre og forestiller os mere.

Hollywoods forestillinger og dokumentationens eller arkivets fremstillinger er ikke i modsætning, de er begge medieret af smag og forestillinger.

På Ringsted galleriet er ambitionen med det kommende udstillingsprogram, at forholde udstillere og publikum til den problematik at værkerne altid indskriver sig i en referenceramme hos både kunstner og publikum, og at disse forestillinger om kunst, også former oplevelsen af værket. Med udstillingsprogrammet ønsker vi, dels at fremhæve kontekstens betydning for perceptionen, og dels at tydeliggøre værkets formelle egenskaber.

Kristine KempSøren Andreasen, Jesper Fabricius og Jan Bäcklund kickstarter denne udstillingsrække på Ringsted galleriet, da de – med varierende grad af raffinement – forholder sig til fremstillinger, forestillinger og selve betydningsdannelsen i den billedkunstneriske praksis.

Kurateret af Agnete Bertram / Morten K. Jacobsen