udstilling-landbrug-astrid-svangren

Astrid Svangren

The Path of Pollen nectar the very soul of flowers tongues and feet of bees the juice of bees am I inside it or it inside me?

04.03.23 – 25.03.23

Med denne lettere ikke-bastante titel byder Ringsted Galleriet velkommen til forårsåbning med den svenske billedkunstner Astrid Svangren (f.1972), der har skabt en stedsspecifik udstilling med biernes økosystem som ramme for udstillingen.

Med denne lettere ikke-bastante titel byder Ringsted Galleriet velkommen til forårsåbning med den svenske billedkunstner Astrid Svangren (f.1972), der har skabt en stedsspecifik udstilling med biernes økosystem som ramme for udstillingen.

Svangrens separatudstilling er første del vores nye udstillingsprogram LANDBRUGLAND, hvor der tages udgangspunkt i vores landlige omgivelser, og ikke mindst den kuriøse detalje at Ringsted Galleriets faciliteter tidligere har huset byens landbrugsmuseum. Med udstillingsprogrammet ønsker vi at bringe højaktuelle emner som økosystem, landidyl, arkæologi, historie og dyrehold i spil. Vi lægger stærkt fra land med Svangrens udstilling, hvor der gives en spirituel-kropslig tilgang, som peger på nogle af de cykliske træk, der kan findes i naturen.

Hos Svangren er det mixed media på fuld skrue, en totalinstallation uden kerne, men med masser af antydninger og spor. I et forsøg på at indfange kompleksitet i en livscyklus søger Svangren ind i et materialemæssigt vildnæs af bivoks, uld, sten, polyester, men også bemalet readymades og sågar maleri på opspændt lærred. Der er elementer hængende fra loft, elementer liggende på gulv og elementer hængende på væg.

Udstillingen er om forplantning, forgængelighed og risiko, men kan også aflæses som analogi over de kunstneriske processer og de valg, der træffes i forbindelse med værkskabelse. Elementerne (materialer / titler) er ’stier’ og ’noter’, der kredser om selve skabelsesakten. Som Svangren siger: Min intention är att göra en platsspecifik installation om förpuppning, pollinering, pånyttfödelse och död.

I et kompositorisk kaos, der ligner spor fra en shamanistisk happening, har Svangren skabt et sceneri, der både er et billede og noget man går ind i. De enkelte elementer er i sig selv ikke-spektakulære, ja nærmest ordinære. De er tydeligt arrangerede, sat i relation til rum og hinanden, i et ikke-hierarkisk arrangement, der kan blomstre eller falde sammen.

Med denne ambitiøse tilgang ønsker holdet bag Ringsted Galleriet at invitere til et møde med det billedkunstneriske felt, hvor der vil være mulighed for at opleve høj kunstfaglighed i en afslappet og imødekommende ramme. Der vil være introduktion til udstillingen, hvor man får mulighed for at høre kunstnerens tanker om installationen. Efterfølgende serveres en let tapasanretning, øl, sodavand og snacks af en art.

LANDBRUGLAND

Svangrens soloudstilling er den første af i alt seks udstillinger under betegnelsen LANDBRUGLAND. Vi har inviteret 11 toneangivende kunstnere til at udarbejde nye værker, som forholder sig til landbrugstematikken fordelt på 2 solo-, 3 duo- og en gruppeudstilling, som både finder sted på byens nuværende landbrugsmuseum og udstillingssted. Udstillingsprogrammet er blevet til i et samarbejde med Ringsted Museum og Arkiv.

––

Kunstnerprofil:

Astrid Svangren (f. 1972 i Sverige) bor og arbejder i Danmark. Hun er uddannet fra Malmö Kunstakademi. Svangren har både i Danmark og internationalt været særdeles aktiv. Hun har de seneste år indgået i en lang række internationale udstillinger som bl.a.  Art Basel i Miami, Moderna Museet i Malmö, Moderna Museet i Stockholm og KUNSTHALLE i São Paulo. I 2018 har Astrid Svangren modtaget det prestigefyldte hæderslegat fra Niels Wessel Bagges Kunstfond. For tiden er hun aktuel på udstillingen, HØST på Den Frie Udstillingsbygning i København.

Som billedkunstner er Astrid Svangren svær at sætte i bås. Hendes værker er ofte stedsspecifikke, midlertidige totalinstallationer, der strækker sig over flere værkkategorier såsom maleri, skulptur og installationskunst. At gå ind i et Svangren værk er som at gå ind i et forladt ritual med elementer, der er bearbejdet på forskellig vis. Materialerne er forskelligartede fra det organiske til industrielle, som sættes i nye og underfundige relationer. På trods af titlernes ordrige karakterer, er Svangren ikke optaget af et narrativ plot. Titlerne skal derimod ses som en procesbeskrivelse, der fungerer som noter for de forskellige valg, der er truffet ifm. værkskabelse og installering on-site. Svangren er optaget af at iscenesætte rum, der via materialernes taktilitet giver en kropslighed i mødet med værket. Der er noget næsten Robert Smithsonsk unmaking and dismantling over hendes insisterende værk-midlertidighed.

Udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND og dets formidlingsprogram er venligst støttet af: