udstilling-landbrug-dirt

Siska Katrine Jørgensen / Kåre Frang / Søren Martinsen

DIRT

13.05.23 – 03.06.23

Det er med stolthed, at Ringsted Galleriet åbner op for gruppeudstillingen ’DIRT’ med Siska Katrine Jørgensen, Kåre Frang og Søren Martinsen. På temmelig forskelligartet – og ret fabelagtig – vis, præsenterer de en række nye værker, som kredser om udstillingsprogrammet LANDBRUGLANDs tematik, der tager afsæt i vores landlige omgivelser.

I Ringsted Galleriets gamle udstillingslokale, som i sin tid husede byens landbrugsmuseum, bliver man til denne udstilling mødt af en stor afstøbning af et traktorhjul, 1-1 modificerede landbrugsdyr i glasfiber, et udpint lerkar på gulv og et moderne landskabsmaleri på væg. Værkelementerne kan med lidt god vilje indgå i en museal samling over et fødevareproducerende erhverv. Og så alligevel ikke. Det er kunst, med kunst  – stedsspecifikt, eksperimenterende, processuelt, kritisk og midlertidigt!

Med den lidt tvetydige udstillingstitlen Dirt der både henviser til smuds og jord, har de tre inviterede billedkunstnere forholdt sig til forskellige former for produkter og spor afledt af landbruget. I et formsprog med skønhed og gru som det tvetydige og bærende element, lokker værkerne med genkendelighed og smiger sit publikum om at træde nærmere.

Kåre Frang præsenterer tre modificerede readymades, prototyper af landbrugsdyr i form af en malkeko, gris og høne. Bondegårdsdyrene er af spraymalet glasfiber i 1-1 skala med det fælles træk, at de alle har et tykt lag mørtel og teglsten smurt ned over ryg. Med en slags dekonstrueret version af Brd. Grimms Stadsmusikanterne fra Bremen og overdimensionerede legetøjsdyr fra Schleich, udfordres bondegårdsidyllen og termen ’husdyr’ kraftigt. Dermed fremstår dyrene som en slags ’forvrænget version af sig selv’ som Kåre Frang har udtalt. 

I Søren Martinsen todelte værk ses ingen ’bondegårdsdyr’. På væggen hænger et maleri, hvis motiv er et typisk dansk, industrielt “landbrugslandskab” med en høstet marks millimeter-præcise plovfurer, der fortsætter ud i horisonten i et centralperspektiv. På gulvet i samme størrelse ses et “spejlbillede”, et lavt lerkar, som i starten af udstillingsperioden har en blank vandoverflade. I løbet af perioden vil det dog tørre langsomt ud og afsløre sin endelige form: en gold, sprukken og revnet flade af tørret mudder.

Hos Siska Katrine Jørgensen er transformation også omdrejningspunktet. Med afsæt i hjulet, som symbol og objekt, har Jørgensen skabt et relief fra svinefarmen Ørslevgård, hvor Jørgensen har foretaget afstøbning af et traktorhjul on-site. Installationen tager udgangspunkt i traktoren, der på en ekstrem effektiv, men også distancerende måde, fjerner os fra jorden. Relieffet er støbt i korn og svinefedt. Jørgensen har valgt dette utraditionelle materiale som det bærende element for at pege på ’hvordan vores afgrøder og dyr presses ind i den maskinelle form’ som Jørgensen har udtalt. 

Med udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND, tager Ringsted Galleriet afsæt i dets nære omgivelser, som er rodfæstet i landbruget og ikke mindst, at dets lokaler tidligere har huset byens landbrugsmuseum. Det sker gennem udvidelse af udstillingsplatformen til Ringsted Museum og Arkiv, som i dag huser byens landbrugssamling. Her vil museumsgæsten løbende gennem udstillingsprogrammet finde nye, kunstneriske indslag, som både peger ind i den historiske museumssamling samtidig med, at det er forbundet med udstillingen på Ringsted Galleriet. På denne udstilling, viser Martinsen en modificeret readymade i form af et pulversprøjtet minkbur, og Frang viser et af sine ’husdyr’, som begge vil indgå i landbrugssamlingen. Derudover vil det også være muligt at se værker fra forrige udstilling på Ringsted Museum og Arkiv.

––

FAKTA: Udstillingen, DIRT er den tredje af i alt seks udstillinger i udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND. Ønsket med programmet er at bringe højaktuelle emner som landidyl, fællesskab, klasseskel, historie, bæredygtighed og dyrehold i spil. 11 toneangivende kunstnere er inviteret til at udarbejde nye værker, som forholder sig til landbrugs- og museumstematikken fordelt på 2 solo-, 3 duo- og en gruppeudstilling, som både finder sted på udstillingssted og på byens nuværende landbrugsmuseum, Ringsted Museum og Arkiv.

Udstillingsprogrammet, LANDBRUGLAND er kurateret af Heidi Hove og Morten K. Jacobsen, og de deltagende kunstnere er Astrid Svangren, Michael Boelt Fischer, Jonas Kjeldgaard Sørensen, Siska Katrine Jørgensen, Kåre Frang, Søren Martinsen, Jette Gejl Kristensen, Camilla Nørgård, Peter Højbjerg, Peter Kruse Larsen og Sofie Thorsen.

Siden 1940’erne har Ringsted Galleriets lokaler på Bøllingsvej 15 haft tilknytning til landbruget. Først med salg af diverse landbrugsmateriel såsom selvbindergarn og malkemaskiner, senere også som landbrugsmaskinværksted. Efter en periode med skiftende lejere og aktiviteter på lejemålet, vender landbrugsmaskinerne atter tilbage i 1982, dog i en mere historisk form med etablering af byens nye landbrugsmuseum. Den udvides fra 1983-87 også til

––

Kunstnerprofil:

Kåre Frang (1992) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi (2020) og har deltaget i gruppeudstillinger på bl.a. Kunsthal Charlottenborg, Den Frie og Chart Art Fair i Tivoli. Frang har den seneste tid været yderst udstillingsaktiv og haft soloudstillinger på Kunsthal 44Møen, Lagune Ouest, M100, Ehlers Samlingen, Inter.pblc og Rola Bola i Rouen (FR). Han er desuden modtager af Anne Marie Carl-Nielsens Talentpris og 15. Juni Fondens Ærespris i 2021, samt Silkeborg Kunstnerlegat i 2022.

Hos Kåre Frang er et gennemgående greb; forskydning af skala og materiale. I Frangs værkkatalog tæller bl.a. et overdimensioneret nøglebundt modelleret af margarine og en klapvogn konstrueret af håndmalede afstøbninger af digestivekiks. Hos Frang synes værker at overlappe vante værkkategorier igennem motiv, materiale og skala. Skulpturerne er sarte, bløde og performative. Malerierne er installatoriske, og mere ’billede’ på det forførende medie end en malerisk illusion. I værkserien Landscapes of Doubt (2022), ses oliemalerier bemalet på krydsfiner med børnepuslespils hulrum. Som et kultiveret ’landskabsmaleri’ i situationstegn, troner det på væg (og gulv). Det er tvetydigt. Som et overdimensioneret puslespil, spiller værket på det velkendte og er samtidig helt off. Vi ser en grov forenkling af bondegårdslivet, i en nærmest satirisk landlig idyl, der leder tankerne mere i retning af bedrag end opdrag. Værket peger på Andy Warhols tidlige, glatte Paint by Numbers-værker, men hulrummene dominerer, og motivet er så ordinært, formatet  overdimensioneret, at det virker foruroligende.

Siska Katrine Jørgensen (f.1991) er uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi (2020) og fra Kunsthøgskolen i Bergen (2017). Hendes værker er semipermanent repræsenteret på flere offentlige, udendørs skulpturplatforme såsom Hollufgård Skulpturpark, Deep Forest Artland, Sommerskulptur Søby, Skulpturlandsby Selde og After The Butcher i Berlin. Derudover er hun initiativtager til forlaget “bergmassiv”, der har udgivet to kunstnerpublikationer. Jørgensen har desuden modtaget Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens talentpris i 2021.

Siska Katrine Jørgensen er en billedhugger, der arbejder ekstremt kontekstspecifik. Med fokus på materialitet, proces, det stedsspecifikke og tings autenticitet, tages der udgangspunkt i genkendelige genstande fra dagligdagen og industrien, som skubbes i nye betydningsmæssige retninger. De seneste år er værkmaterialerne blevet mere eksperimenterende og kontekstbaserede i al sin skrøbelighed. Ofte står materialet i direkte relation til dets motiv, som når sukker, svinefedt og gurkemeje bliver afstøbningsmateriale. I værket Untitled (2022), ligger tre marmorlignende håndvaske i vandkanten, som var de skyllet op på land. Prøvestenen Syd Skulpturpark hvor værket blev vist er et naturfredet med mange fugle (og en del skrald). Med et lille nik til Marcel Duchamps Fontaine, er værket en generøs og tillidsfuld gestus til dets omgivelser. Dels ligger området ubeskyttet hen, og dels er de smukke afstøbninger skabt af fuglefoder og svinefedt, som fuglene kan mæske sig i. Således fuldendes værket igennem dets opløsning. 

Søren Martinsen (f.1966) er uddannet på hhv. Goldsmiths’ College, University of London og Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor han tog afgang i 1995. Martinsen har været aktiv på den danske kunstscene siden 90’erne med en lang udstillingspraksis, der tæller både de mindre kunstnerdrevede initiativer til store vægtige institutioner såsom Sorø Kunstmuseum, ARoS og SMK. Hans værker indgår i flere vigtige samlinger bl.a. ved SMK og Ny Carlsbergfondet. Derudover har Martinsen modtaget bl.a. Statens Kunstfonds 3. årige arbejdslegat, 15. Juni Fondens æreslegat og Eckersberg Medaljen.

Søren Martinsen har flere spor i sin praksis, der tæller skulptur, video og modificerede readymades. Dog er hans primære medie: maleriet. Udgangspunktet er landskabsmaleriet. Motivet er den danske natur, som Martinsen ser den. Strippet for guldalderidyl er landskabet tvetydigt; dragende og distancerende. Det organiske er reduceret både som landskab og som maleri. I værket, Høstet Mark er geometri, linjer og kuber et styrende motivisk element, der kan lede tankerne hen på Vincent van Goghs Starry Night – dog kørt igennem en konkretistisk tilgang. Værket er typisk for Martinsens tilgang med markante linjer af plovfurer, kubiske halmballer, ledninger fra elmaster osv. Maleriet er en tydelig konstruktion. Farverne er markante og i kontrast. Der er en skarp linjeføring og tydelige konturer i malermetoden. Det bevirker, at betragteren ikke ’falder igennem’ maleriet, men bliver observatør, der kigger på en konstruktion. På sæt og vis mimer Martinsen via sin maleriske teknik sit motiv. I hans værker, søges ikke autenticitet, men at blotlægge en konstruktion, af et landskab og konstruktionen af et maleri.

––

Kurateret af Heidi Hove / Morten K. Jacobsen

Udstillingsprogrammet LANDBRUGLAND og dets formidlingsprogram er venligst støttet af: