udstilling-sammenstod-1

Henrik Plenge Jakobsen / Maria Wæhrens / Mette Clausen / Anders Visti

SAMMENSTØD 1

06.03.21 – 05.04.21

– Art is Art. Everything else is Everything Else

Med den dikotomiske læresætning: Art is art. Everything else is everything else af den gamle modernist Ad Reinhardt ønsker vi, at blande kunst og alt andet sammen. Ikke fordi vi stræber efter en harmonisering af kunst og ikke-kunst, men for at skabe et SAMMENSTØD mellem kunst og hverdag.

Med udstillingsprogrammet, SAMMENSTØD udfordres udstillingsformatet ved at vende vrangen på galleriet, træde ud af vante rammer og ind i byrummet. Gennem 6 udstillinger vil vi i løbet af året popup på forskellige beliggenheder i Ringsted. Rammen om alle udstillingerne vil være det sammenstød, der findes, når polære, kunstneriske genrer, udtryk eller medier simultant støder sammen med hverdagens rum.

Vi er stolte over at kunne åbne programmet med udstillingen, SAMMENSTØD 1 med billedkunstnerne, Henrik Plenge Jakobsen, Maria Wæhrens, Mette Clausen og Anders Visti. De er sat sammen i et ublu stævnemøde af myter, erindringer, hårde statements og snørklede koder. Vi har materialernes alvor og kodernes digitale poesi. De udvalgte kunstnere deler interesse for at hacke sprog og masse, men gør det med væsensforskellige æstetiske tilgange.

Sideløbende med udstillingerne i byen, tager galleriet form som formidlingscentral. Ved programstart vil udstillingsrummet fremstå som et lagerlokale med 26 opstablede EU-paller (én til hver udstiller), men i løbet af programmet vil pallerne blive aktiveret med direkte- eller indirekte processuelle elementer fra tilblivelsen af de udstillede værker til byrum

Med SAMMENSTØD præsenteres kunst i ikke-kunstrum og ikke-kunst i kunstrum for derved at skabe nye mulighedsrum, hvor værkerne operer efter gadens regler og agerer som selvstændige udstillinger i et sammenstød med deres omgivelser. Med dette tiltag ønsker vi gøre samtidskunsten mere synlig i den ellers restriktive dagligdag, at gøre plads til andet end ’smittetal, kontakttal, mørketal og B117’. Med SAMMENSTØD håber vi, at samtidskunsten kan give anledning til nye oplevelser og samtaler, som vi kan være fælles om.

Vi er stolte over at kunne præsentere et alsidigt og stærkt hold af kunstnere til SAMMENSTØD. På årets øvrige udstillinger kan man desuden opleve værker af Nanna Debois Buhl, Thomas Bo Østergaard, Tue Greenfort, Lise Harlev, Carl Plum, MC Coble, Maria Meinild, Jørgen Fog, Lydia Hauge Sølvberg, Nina Nowak, Jørgen Carlo Larsen, Mo Maja Moesgaard, Maria Gondek, Thorgej Steen Hansen, Karin Lorentzen, Fredrik Tydén, Freja Niemann Lundrup, Tove Storch, Simon Lindhardt, Vinyl -horror & -terror og Lis Nogel.

––

Værkpræsentationer

Henrik Plenge Jakobsen / ”Satan Mirrors” 

Ringsted Svømmeland, Teglovnsvej 46

Hvad viser du og hvorfor: “Jeg viser fem påklædningspejle med titlen Satan Mirrors. Et værk fra 2003, som ikke har været vist i mange år udover at et af dem hænger hos en nær ven. Jeg kunne nu godt tænke mig at lufte dem igen i svømmehallens klordampe. Jeg tænker, at disse spejle med deres både festlige og grumme sider ville passe godt ind i udstillingen. Jeg ville gerne lave noget med lys, elektrisk lys. Jeg kom til at tænke på et gammelt værk, som jeg stadig mener er både smuk og deprimerende på samme tid. Samtidigt er det jo spejle! Jeg har, siden jeg var ganske lille, været dybt fascineret af Snehvides stedmoder, den nye dronning, som spørger spejlet “Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her”? Det var jo først dronningen, som var skønnest i landet, men da Snehvide voksede op, blev hun den skønneste. Derfor blev hun forgiftet med det giftige æble af stedmoderen som hævn. Skønheden vinder over ondskaben, som historien udvikler sig, men spejlet fortæller os, at det skønne og det grumme gemmer sig i den refleksion vi ser på, når blikket og tanken møder den blanke overflade…”

Maria Wæhrens / ”Asken”

Klosterlunden

Hvad viser du og hvorfor: “Jeg har genskabt min mormor og morfars havepejs ud fra min erindring om haven og et gammelt foto. Det var en pejs, som min morfar byggede i starten af 70´erne. I haven var der også på en mur bag vedbend min mormors mosaik krucifix. Jeg har malet fem malerier, som hænger i det store træ som aske fra pejsen, der hvirvles op i luften. Jeg lavede værket ud fra en barnlig længsel efter haven. Jeg synes, det var interessant at prøve at flytte værket ud af haven bag rosenbusken og ind i klosterhaven, hvor det får en ny betydning. Det private og det intime opløses og står nu sårbart frem foran den store, smukke klosterkirke. Haven havde med pejsen og krucifixet en religiøs karakter og en husalter-stemning. Jeg finder det interessant hvordan det op ad kirken bliver lillebitte og meget hjemmegjort. Men alligevel med samme intention bare i en meget mindre skala. Et ønske om at møde Gud og et ønske om fællesskabet. Ilden som en forvandling og ud af Asken. Som flammer er malerierne lige før de opløses til aske.”

Mette Clausen / ”Det bliver værre endnu”

Ringsted Station (ventesal)

Hvad viser du og hvorfor: “Sproget – tekst især – fæstner tanker og følelser og gør os i stand til at udveksle disse med hinanden. Om sætningen her kommer indefra eller udefra ved jeg ikke længere. Måske er det et spørgsmål værket stiller?”

Anders Visti / “Common Tools”

Tinggade 9

Hvad viser du og hvorfor:Common Tools er et generativt lydværk, der samler og afspiller lyden af det daglige arbejde foran skærmene i Ringsted. Værkets lydarkiv er optaget i samarbejde med byens beboere, der har bidraget med optagelser af deres hjemmearbejdspladser. Lyden af det daglige arbejde kombineres med datapoesier fra et neuralt netværk, der er trænet på tekstuelle repræsentationer af arbejde og produktion i og fra Ringsted. Sammen udgør de komponenterne i en popmusik, der afspilles i byens centrum i udstillingsperioden. Værket ser på forestillinger om beskæftigelse og produktion gennem de teknologiske forandringer, der har ændret vilkårene for vores arbejdsliv. Grænsen mellem vores arbejds- og privatliv er udvisket, og det immaterielle arbejde antager nye former i den digitale sfære. Værkets titel refererer til The Beauty of The Common Tools af den amerikanske fotograf Walker Evans, der i 1950erne fotograferede den menige arbejders værktøjer. Common Tools tegner et nutidigt billede af hvad, og hvem, der optræder som værktøjer – og hvordan forestillinger om arbejde og produktion er relateret til de kroppe, der sidder foran skærmene.”

 

Kurateret af Morten K. Jacobsen / Jonas Kjeldgaard Sørensen