udstilling-sammenstod-2

Tue Greenfort / Thomas Bo Østergaard / Lise Harlev / Carl Plum / MC Coble

SAMMENSTØD 2

10.04.21 – 01.05.21

Børn går i skole igen (sådan da), man kan skimte foråret og mærke håbet spire (sådan da). Og så har samtidskunsten og lokalsamfundet rottet sig sammen! Ikke taktfast og dydigt sammenstemmende, men i heftige kædedanse og flerstemmig kakofoni af steder og billedkunstneriske udtryk i en superspredt begivenhed. Egentlig måtte kunsten ikke rigtig gøre væsen af sig allerede NU, her i starten af april. Men hvor der er vilje, er der også en herlig kringlet smutvej!

SAMMENSTØD 2 er en slags ’superspreder begivenhed’, hvor de fem billedkunstnere tilsammen har spredt værker ud på cirka 30 lokationer rundt i Ringsted. Kunsten kan bl.a. opleves på hovedgaden Nørregade 39 i den gamle møbelbutik Casanova, ved testcentret SOS i Ringsted Kongrescenter, i parkidyl i Klosterlunden, på en afsides byggetomt, og ja, cirka 25 andre steder.

Starter man i Nørregade kan man opleve en vinduesudstilling, et såkaldt diorama af billedkunstneren Tue Greenfort, der her undersøger den aktuelle naturdyrkelse i stil, mode og tendenser under den aktuelle covid 19 pandemi. Naturbegrebet bliver i denne vinduesinstallation undersøgt som et backdrop for identitetsskabelse. Derefter kan man fortsætte videre til sin ugentlige covid-test og opleve Lise Harlevs ene aluminiumskilt af seks på en murstenvæg ved Ringsted Kongrescenter og SOS testcenter. Mange vil måske kunne genkende sig selv i de (selv-) kritiske udsagn i Harlevs skilte. I deres tone udtrykker skiltene både skepsis og empati med det moderne menneskes tankemylder. Efter at have rystet testen af sig, kan man vandre videre ud til der hvor kragerne vender, ved Kaserne Parkvej og opleve fire billeder af Thomas Bo Østergaard, der viser en samtidig opdatering af landskabsbilledet og skulpturen. Når dét er tjekket ud, er det tid til at vandre videre og måske opleve nogle skulpturelle formationer lavet on site af Carl Plum og datter, der har været i gang i Ringsted med sessions af systematisk, gadebaseret leg. Nu melder sulten sig nok, og derfor er det oplagt at gå mod en af de lokale Take-aways, hvor man i den forbindelse vil kunne spotte MC Cobles sort/hvide håndtegnede fanzine-inspirerede plakater opsat rundt i byen – måske i netop din lokale takeaway.

Med udstillingen, SAMMENSTØD 2 ønsker vi at sætte fem udstillere sammen, der spænder bredt i interessefelt på beliggenheder, der spænder lige så bredt – fra det perifere til det centrale. Kunstnerne har egentlig forskellige dagsordner, én interesserer sig for natur, en anden for byen, en tredje for kønnet, en fjerde for identitet, en femte for sproget, og dog kan de samtidigt forenes i lysten til at prikke det opstyltede i siden og dekonstruere det konstruerede. Blotlægge pynten i autoritetens gevandter.

Man kan opleve hele redeligheden både centralt og decentralt fra den 10. april til 1. maj. Der vil ikke være nogen officiel åbning, da vi følger myndighedernes covid-restriktioner. Men vi kan i stedet tilbyde guidede ture på udstillingens første og sidste dag. Booking kan ske via: ringstedgalleriet@mail.dk.

Via de opsatte QR-koder ved værkerne kan man selv finde mere information om de enkelte værker fortalt af kunstnerne selv. Derudover fortsætter Ringsted Galleriet sin udbygning af Formidlingscentralen, hvor vi her viser delelementer på paller fra den kunstneriske proces fra værkerne ude i byen. Der kan åbnes op for besøgende d.21. april, hvor kulturinstitutionerne igen ’får lov’ til at åbne.

––

Værkpræsentationer

Tue Greenfort / ”Hvad indad tabes er altid tabt”, 2021

Ved: Nørregade 39

Hvad viser du og hvorfor: “Med udgangspunkt i dette udsagn har jeg skabt et diorama, der kort fortalt illustrerer et stykke ingenmandsland – en sivskov med en flyvende krage. I vandkanten ligger et efterladt mundbind. Situationen er et øjebliksbillede. En naturoplevelse som den hastigt opleves set ud af sidespejlet ved en motorvejsafkørsel. De enkelte elementer er alle dele af den danske natur.

Gråkragen (simsaladim bamba saladu saladim*) – er et stykke readymade. En mobile – lavet af en indsat i den nu lukkede Nakskov Arrest.

Gråkragen hører til de ”sorte fugle”, som af mange bliver opfattet som skadedyr.

Titlen refererer til Hedeselskabets** omlægning af store arealer i Danmark, som medførte, at unikke naturområder forsvandt. Indenfor økologi-forskningen handler naturgenopretning om nyskabelse af natur, og ikke en tilbagevenden til det der var. Når en skov bliver fældet, vil den nye skov ikke være den samme. Enrico Dalgas – Hedeselskabets første direktør blev kendt for udsagnet ”Hvad ud af tabes skal indad vindes”, der oprindeligt blev forfattet af romantikeren H.P. Holst (1811-1893). Parolen skulle skabe accept af omlægningen af vådområder og hede til landbrugsjord under og efter 2. verdenskrig.

Det henkastede mundbind er tegn på den natur, som vi ikke er herre over. Vi befinder os i den antropocæne tidsalder. Paradokset i vores tid har forandret klimaet og været indirekte skyld i pandemier som Covid-19.”

* Johan Ludvig Heiberg (†1860)*

** Enrico Dalgas blev efter 1864 én af Danmarks foregangsmænd med hensyn til hedeopdyrkning i Danmark.

 

Lise Harlev / ”Du tænker hele tiden, 2021

Ved: Ringsted Kongrescenter, Valdemarsskolen, Ringsted Musik- og Kulturskole, Rikova og Jobcenter Ringsted

Hvad viser du og hvorfor: “Jeg har lavet en serie, prægede metalskilte til byrummet i Ringsted. Skiltene er udformet som udsnit af murstensvægge, med korte sætninger integreret i murstenene. “Du tænker hele tiden”, “Du ser problemer overalt” og “Du giver dig selv skylden” lyder nogle af udsagnene. Med værkserien har jeg forsøgt at udstille de overvejelser, (selv)bebrejdelser og bekymringer, som den forbipasserende måtte have. I deres tone stiller skiltene sig både kritisk overfor disse tankemønstre og nærer sympati for personen, der har tankerne. Jeg forestiller mig, at mange af os har disse tanker, især i denne tid, hvor de fleste aktiviteter foregår hjemme og tankerne i højere grad vendes indad. De seks skilte i serien er ophængt på murstensvægge i byen, hvor de skaber en slags visuel fordobling, når skiltenes fiktive murstensmotiv møder den virkelige murstensvæg.”

Thomas Bo Østergaard / ”Renderinger 1-4, 2021

Ved: Kaserne Parkvej

Hvad viser du og hvorfor: Jeg viser fire, computergenererede tegninger, der forestiller visualiseringer af kommendebyggeri med omkringliggende miljø. Jeg har passeret forbi arkitekturrenderinger hver dag de sidste mange år i forbindelse med den fortløbende, såkaldte revitalisering af byen. De udgør en del af det sammensurium af visuel støj, der sniger sig ind i kroppen, og det symboliserer for mig, en fattig, stereotyp utopi om ”det gode liv”. Mit værk Renderinger 1-4 er en dekonstruktion i – og af arkitekturvisualiseringens miljø, omformet til en art socialrealisme. Mit greb er egentlig ganske simpelt: Jeg har blot flyttet et univers, som jeg selv kender på godt og ondt ind i den fremtidige arkitektur-repræsentation. Her udgør skrald, nem-id, antidepressive, hundelorte, udgåede træer m.m. en slags prekariatets/proletariatets forestilling.

Carl Plum / “Børnemagt, 2021

Ved: Buksbum-busken foran Ringsted Station, 7/11),  anti-terror blomsterbedet Politistationen

Hvad viser du og hvorfor: “55.4383333, 11.7858333 [Google Maps kordinater] En nedgravet skat i anti-terror-blomsterbedet foran politistationen.

55.4430556, 11.7900000 [Google Maps kordinater] En hule i buksbom-busken foran togstationen.

55.4383333, 11.7861111 [Google Maps kordinater]  En kiosk til myrer foran 7/11.

MC Coble / “The Beard Star Bat / Unpredictable Beets, 2021

Ved: Sankt Knudsgade 5, Ringsted Musik og Kulturskole: Regimentet 3, Kulturhuset: Søgade 3, Ringsted Gymnasium: Ahorn Alle 11, Dagmarsgade 20, Tværalle/Ringsted Bibliotek, Kaserne Parkvej/Sct. Gertrudsvej, Brogade/Fakta, Sjællandsgade 19A, Jernbanevej /i krydset,  Balstrupvej/mellem broerne, Sankt Hansgade 28, Italiensk pizzeria: Tinggade 10/ Thai Street Food: Nørregade 20

Hvad viser du og hvorfor: “De to tegninger, ”The Beard Star Bat” og ”Unpredictable Beets” er trykt som plakater, således de kan begå sig i det offentlige rum. ”The Beard Star Bat” tager udgangspunkt i emner som inaktivitet, depression, klimaangst, fejlkønnelse og hårvækst. ”Unpredictable Beets” handler om kropsformer, uniformitet, forandringer og selvpleje. Indholdsmæssigt henviser de til sociale platforme: fællesskaber på de sociale medier (Facebook-grupper), hvor udveksling af kommentarer og erfaringer giver vigtig støtte til mennesker udenfor ‘systemet’. Tegningerne opfordrer også til ’queering’ af det offentlige rum – til at kroppe og udtryk udenfor normen får mulighed for at fylde i offentligheden på deres helt egne vilkår.

Som mange andre kunstnere blev min praksis og alle mine planlagte aktiviteter ændret i 2020 på grund af pandemien. Eftersom det ikke længere var muligt at optræde live med mine samarbejdspartnere, og jeg blev hurtigt træt af online platforme, fokuserede jeg i stedet på noget, som jeg havde startet på året før. Det var en personlig dagbog, som primært består af blyantstegninger. Oprindeligt tjente tegningerne som dokumentation for – og refleksioner i forbindelse med min overgang til at være en ikke-binær trans person i en alder af 40 år, hvor jeg har gennemgået store kønsoperationer og eksperimenteret med testosteron. Da transitionen faldt sammen med stressrelateret depression og pandemi blev tegningerne derfor en metode til ikke kun at behandle det, der skete på, men også en måde til at skabe kontakt til andre og som en politisk protest.” 

Kurateret af Jonas Kjeldgaard Sørensen / Morten K Jacobsen