udstilling-sammenstod-5

Freja Niemann Lundrup / Tove Storch

SAMMENSTØD 5
KROP UDEN TITEL

03.10.21 – 24.10.21

Efterspillet af et fysisk eksperiment hvor kræfter udkæmpes for til sidst at stivne i ét øjeblik. Eksistensens indre pulterkammer hvor det hæslige og morbide er gemt væk. Det er blandt andet noget af det, som man vil være vidne til, når Ringsted Galleriet byder velkommen til 5. udstilling i rækken, SAMMENSTØD med udstillingen, Sammenstød 5 – Krop Uden Titel på Nørretorv 26 i Ringsted.

På udstillingen, Sammenstød 5 – Krop Uden Titel er det langt fra dagligvarer til faste, lave priser, som man finder i den for længst lukkede, Kvickly. Man vil til gengæld opleve, at det rømmede butikslokale atter er bragt til live, når de to hæderskronede, danske billedkunstnere, Freja Niemann Lundrup og Tove Storch mødes til en skulpturel duet.

Med denne udstilling bringes to kunstnere sammen, som begge arbejder med skulpturelle og rummelige værker, men afsøger dette felt på hver deres særegne facon.

Freja Niemann Lundrup viser installationen, Morbituralia, der sammenbringer skulpturer, som tager afsæt i plantevækster og menneskekroppen såsom et brudstykke af en krop i form af et ben udført i marmor. Kendetegnende for Frejas organisk-formede skulpturer er, at man ofte finder spor af en ydre påvirkning såsom hos en bronzestøbt hasselgren, der er præget af en omslynget klematis. Morbituralia er en samling af det fravalgte og hengemte. Dét vi kan finde, hvis vi søger i livets indre pulterkammer.

Tove Storch har med værket, Uden Titel sat et stort støbeeksperiment i værk. I glaspartiet til indgangen af det gamle supermarked, står en stor konstruktion, der holder et tyndt og eftergivent metalhylster fra at kollapse, mens en pink-farvet betonmasse tvinger hylsteret ud af sin stringente form. Konstruktionen trækker formen i én retning, mens betonen trækker den i en anden hvorved metalhylsteret påtvinges i en skibslignende facon.

Mens Tove kombinerer stringente og minimale konstruktioner med en sart og delikat tone, er Frejas værker mere bastante og organisk fabulerende i sit udtryk. Freja bearbejder ofte naturligt forekommende materialer som granit og marmor til figurative former, der fra tid til anden har klare referencer til menneskekroppen. Tove benytter sig derimod af industrielt fremstillede materialer som eksempelvis stålrør og stof, hvor hun gør brug af materialernes forskellige egenskaber og deres indlejrede betydningspotentialer i et nøgternt og sensibelt formsprog, hvor abstraktion og figuration mødes.

Således vil man på denne udstilling mærke et spænd mellem to, signifikante udtryk. Et sammenstød mellem to forskellige temperamenter, to forskellige tilgange til skulpturen som medie, samt overvære et møde mellem to generationer, hvoraf Freja tog afgang fra det Det Jyske Kunstakademi i 2018 mens Tove tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007.

––

Værkpræsentationer

Freja Niemann Lundrup / MORBITUR­ALIA, 2021

Ved: Nørretorv 26

Hvad viser du og hvorfor: “Til udstillingen Sammenstød 5 – Krop Uden Titel har jeg skabt en installation, der med nye og ældre skulpturer danner værket “Morbituralia”. Værket tager udgangspunkt i det tomme butikslokale og dets efterladte og fravalgte tilstand. Jeg er optaget af forløb og vækst, og hvordan disse parametre kan blive forstyrret af ’noget andet’. Det er eks. spor af ‘håndtering’ såsom menneskets og naturens sammenlignelige og reagerende adfærd på oplevelser. I en blanding af fire ords betydninger opstår ”Morbituralia”:

  • “Viktualier” er ’hørende til livets ophold’
  • “Morbid” beskæftiger sig på en overdreven eller psykisk afvigende måde med ulykke, sygdom eller død men også om tanker, humor, fortællinger el.lign.
  • “Naturalia” er naturlige ting og fornødenheder. ”Naturalia non sunt turpia” er hvad naturen kræver. Det er ikke skamme­ligt; for den rene er alting rent.
  • “Viktualierum” er et (køligt) rum beregnet til opbevaring af madvarer

På en overdreven eller psykisk, afvigende måde beskæftiger ”Morbituralia” sig med tanker om dét, der hører til livets ophold, såsom naturlige ting og fornødenheder, men også sygdom, død og ulykke. Det håndteres, konserveres, arkiveres og opbevares i det kølige rum, som er beregnet dertil. ”Morbituralia” huser det, der gemmes væk. ”Morbituralia” indeholder dét, som vi helst gemmer væk, dét vi indeholder og udholder.”

Tove Storch / Uden Titel, 2021

Ved: Nørretorv 26

Hvad viser du og hvorfor: “Jeg har lavet et kæmpe støbe-eksperiment, hvor støbeformen er tynd og eftergivende, og kun holdes fra at kollapse under betonens vægt, fordi den er spændt op i en gigantisk konstruktion. Konstruktionen trækker udad, betonen indad og nedad, og sammen omdanner de det foldede, rektangulære, flade metalhylster til en organisk, kompleks form, som kunne minde om et skib eller et kvindeligt symbol. Jeg synes, det er spændende at sætte et fysisk eksperiment i gang og se på kræfterne, der kæmper for øjnene af mig for derefter at stivne på et øjeblik. Samtidig er kræfter, materialer, farver og begivenheder ladet med betydning, og en diskussion om hvad, der er hvad, opstår.”

 

kurateret af Heidi Hove / Jens Axel Beck