udstilling-sammenstod-6

Vinyl -terror & -horror / Simon Lindhardt / Lis Nogel

SAMMENSTØD 6
OFF-TRACK-LYS-FÆNOMEN

31.10.21 – 20.11.21

En legende illusionsudsmykning af Ringsted Kongrescenter, en kobberskulptur der giver en spinkel lyd som et rislende vandløb, og film noir stemning med en foruroligende glad smiley på en dugget rude. Det er noget af det, som man kan opleve, når Ringsted Galleriet byder velkommen til sjette udstilling i rækken, SAMMENSTØD med titlen, Sammenstød 6 – OFF-TRACK-LYS-FÆNOMEN.

Ringsted Galleriet forlader ikke Nørretorv endnu! Den lukkede Kvickly på Nørretorv 26 vil denne gang huse udstillingen, Sammenstød 6 – OFF-TRACK-LYS-FÆNOMEN alt imens Ringsted Kongrescenters ydre murstensvægge vil blive finurligt udsmykket. Udstillingen er et sammenstød mellem to generationer og i forskelligartede billedkunstneriske udtryk såsom skulptur, lyd og maleri. Trods det store spænd i formsprog synes man dog at kunne finde tråde, som går på tværs af de fire kunstneres udtryk som rytmiske forløb, musikalitet og en forskydning af hverdagens fortrolige rum.

Vinyl -terror & -horror er en kunstnerduo bestående af Greta Christensen & Camilla Sørensen, som viser værket, “🙂“. På trods af at værkets centrale motiv er en glad smiley, etablerer værket et urovækkende tableau, som trækker Nørretorv ind i en dystopisk fortælling. Ved at sammensætte et Storm P-agtigt maskineri bestående af blandt andet en luftmadras-pumpe, tøjdamper og en computerstyret finger har de to kunstnere skabt et scenarie, hvor en butiksrude dugges til, og i denne dug tegnes en smiley, som ses indtil duggen forsvinder. Den duggede rude akkompagneres af en modificeret LED-skilt med teksten, OPEN og en lydkulisse af åndedræt og stemningsmusik fra post-apokalyptiske film.

Simon Lindhardt viser værkserien, “Cropped” i den gamle Kvickly på Nørretorv 26 samt skaber en midlertidig udsmykning af Ringsted Kongrescenter. Værkserien, “Cropped” består af relieffer, der har karakter af billedrammer. Disse rammer er dog forskudte og følger ikke en normal rammes stringente og konforme konstruktion. Rammerne forskyder sig udenfor rammens firkantede form i vertikale og horisontale retninger, og indimellem virker det til, at enkelte er ved at blive opløst. Værkerne kan næsten synes foruroligende i opløsningen af det, vi ellers er så fortrolige med. Værket, “Midlertidigt Murstensmaleri” indtager kongrescenterets ydre og er ligeledes en leg med og forrykning af hverdagens velkendte genstande. Værket består af bemalinger af bygningens mursten, som hist og pist skyder frem og skaber optiske forskydninger af arkitekturen.

Lis Nogel viser fire værker i det gamle supermarked på Nørretorv 26. Værkserien, “GLIMMER” består af kobberskulpturer som blandt andet den frit-hængende, “GLIMMER 2”, som er en lydskulptur bestående af smalle kobberbånd, der foroven er fastgjort til en kobberring. Skulpturen bliver aktiveret af en blæser og en sitrende lyd opstår alt imens lyset spiller i de bevægende bånd. Værket referer til vand i bevægelse, hvori sollyset på glimtende vis vil danse og en sagte rislende lyd kan høres. Værket befordrer nærmest meditativ tilstand, hvis man blot giver sig hen til det. Lis Nogel viser deslige værket, “UENDELIG LINJE”, der består af otte kvadrater sat sammen i forlængelse af hinanden. De samme geometriske figurerer gentages på hvert kvadrat, mens de enkelte kvadrater er drejet i forhold til hinanden. Kvadraternes riflede overflader fanger lys og kaster skygge alt afhængig af den vinkel relieffet opleves fra. Det er således et abstrakt forløb, der i tanken kan gentage sig i en ubegribelig uendelighed.

––

Værkpræsentationer

Vinyl -terror & -horror / “:-)”, 2021

Ved: Nørretorv 26

Til udstillingen ”Sammenstød 6 – OFF-TRACK-LYS-FÆNOMEN” har vi lavet værket “:-)”. “:-)” er installeret tæt på ruden i et tomt butikslokale og kan opleves udefra. En luftmadraspumpe fusioneres med en tøj-damper. Damperen fylder pumpen med varm, fugtig luft. En motor bevæger pumpen i samme hastighed som et åndedræt, hvilket resulterer i, at den varme, fugtige luft fra damperen pumpes ud og ‘ånder’ dug på ruden. En finger-agtig dims monteres i et system på en vertikal og horisontal skinne. Styret af en computer kan “fingeren” tegne i duggen på ruden. Tegningen kan ses kortvarigt, indtil duggen igen forsvinder og blotlægger maskineriet bagved.

Lyd-samples fra film af åndedræt og stemninger fra dystopiske mennesketomme bylandskaber afspilles og understreger handlingen i vinduet. Butikslokalet bagved står tomt. Det belyses af et modificeret LED-reklameskilt – af den slags, der hænger i vinduer, som regel i kiosker, hvor der står ‘Open’ med LED- lys. De enkelte LED-lysdioder er blevet loddet ud og forlænget. De lys, der før formede bogstaver er blevet opløst, som om de er faldet ud af skiltet.

I vores installationer arbejder vi ofte med en dyster post-apokalyptisk stemning blandet med en god portion slapstik-humor. I fraværet af en menneskelig krop tillægges mekaniske skulpturer menneskelige egenskaber, der udfører specifikke konkrete handlinger og kædes sammen i en narrativt forløb i kraft af en stemningsfuld cinematisk lydside. ”:-)“ mimer menneskeligt nærvær og forholder sig til de utraditionelle omgivelser.

Simon Lindhardt / Cropped/ ”Midlertidigt Murstensmaleri” / 2021

Ved: Nørretorv 26 / Ringsted Kongrescenter Nørretorv 55

På udstillingen ”Sammenstød 6 – OFF-TRACK-LYS-FÆNOMEN” viser jeg to, forskellige værker, ”Cropped” i det gamle supermarked og ”Midlertidigt murstensmaleri” på Ringsted Kongrescenters facade på Nørretorv.

I serien ”Cropped” har jeg arbejdet med en række geometriske væg-objekter, som er konkrete, minimale og grafiske i deres udtryk. Objekterne minder om billedrammer, men deres profiler er forskudte, så de fortsætter udover rammens kant. Rammen optræder som et levende, selvstændigt objekt og ikke som sekundær til det billede, den normalt omkranser. Den glatte og sterile overflade bliver brudt af en organisk deformitet, som jeg på forskellig vis har arbejdet ind i værkerne. Disse deformiteter kunne ligne en forbrænding, en mutation eller en infektion. Det fremmede element står i stærk kontrast til objektets ellers stramme natur og er måske årsagen til dens opløsning og åbenhed. Titlen ”Cropped” kan både oversættes til ”beskæring” og til ”afgrøde”. I digital billedredigering er ”crop” desuden et velkendt værktøj til beskæring af fotos. Værkerne handler om kontrol og om mangel på kontrol, om modsætninger som samtidig er hinandens forudsætninger.

”Midlertidigt Murstensmaleri” er en midlertidig udsmykning malet med gadekridt og tørpigmenter på mursten. Værket består så længe vind og vejrforhold tillader det, og allerhøjst indtil udstillingens afslutning, hvor maleriet igen vil blive vasket ned og fjernet. Projektet består af mindre indgreb, som bliver udført spontant og improvisatorisk på Ringsted Kongrescenters bygning. Indgrebene både understreger og bryder med bygningens arkitektur. Der bliver leget med husets linjer og murstenenes indbyggede mønstre, og murstensmaleriet foreslår nye rumlige muligheder i facadens flader.

Lis Nogel / GLIMMER” / 2021 / ”UENDELIG LINJE” / 2008

Ved: Nørretorv 26

På Ringsted Galleriets udstilling ”SAMMESTØD 6 – OFF TRACK LYS FÆNOMEN” har jeg valgt at vise fire skulpturer, der reflekterer lyset forskelligt. Det er tre skulpturer udført i kobber med fællestitlen ”GLIMMER” og bronzeskulpturen ”UENDELIG LINJE”.  

Relieffet ”GLIMMER” består af tolv dele. Hver del er udført som foldninger, der reflekterer lyset i kobberets overflade. Relieffet er bygget op, så den ene fold møder og former den anden, således kommer enhver fold af en anden fold indenfor samme organisering af konkave og konvekse krumninger. Alle tolv foldninger er forskellige, hvor nogle er tæt foldet og andre ikke.

”GLIMMER 2” er en frithængende lydskulptur, der giver en spinkel lyd, når der kommer luftcirkulation i rummet omkring den. Skulpturen består af smalle kobberbånd, der er fastgjort foroven til en kobberring. Jeg har tænkt på vand, og skulpturen er inspireret af en rejse til Færøerne, hvor der overalt findes tusindvis af vandfald i landskabet.

”GLIMMER 3” er en frithængende skulptur. Den er ligesom ”GLIMMER 2” bygget op af kobberbånd, som består af forskellige mønstre og linjer, der reflekterer lyset.

Bronzeskulpturen ”UENDELIG LINJE” består af otte kvadrater sammensat i et forløb, der kunne fortsættes. Den samme geometriske figur er gentaget i hvert kvadrat, der er vendt og drejet en omgang i forhold til hinanden. Lyset medvirker til, at skulpturens rillede overfladestruktur skifter mellem lyst og mørkt. Derved opstår en variation og et spil i skulpturen, når man ser den fra forskellige vinkler.

 

kurateret af Heidi Hove / Jens Axel Beck