udstilling-u-t

Rikke Benborg / Vibeke Tandberg / Nina Beier / Hannah Heilmann

U.T.

12.03.17 – 02.04.17

Ringsted galleriet indleder sidste runde af det to årige udstillingsprogram med at udfordre Albert Mertz påstand om at kategoriseringen kunst er en reduktion af æstetikken. U.T. er en ’konceptuel udstilling’, der udspringer og er i sammenklang med den æstetiske sansning. Kendetegnende for disse 4 idébaserede billedkunstnere er, at værkerne er blevet til ud fra en æstetisk opmærksomhed. Med Benborg / Tandberg / Beier / Heilmann, er oprindelighed og originalitet i klassisk forstand i opbrud. Referencer er der, men de er både idiosynkratiske, mere klassisk kunsthistoriske, sproglige eller materialerefererende.

De fire kunstneres værker udspringer af pludselige indskydelser, idiosynkratiske associationer og kølig tegnanalyse. Værkerne er kastesløse uden hang til trygge kategoriseringer, her hoppes fra tue til tue uden at skue til kunstnersignatur eller personlig kunstnerhistorik. Der bygges ikke videre, men rives ned og genstartes. U.T. præsenterer postfaktuelle værker, hvis definitionsudfald ikke er givet eller forventet. De vil sanses, diskuteres og bestrides.

Vibeke Tandberg (NO), bruger kunsthistorien idiosynkratisk og performativt – særligt den modernistiske tilgang som motor for det kunstneriske projekt. Old Man going up and down a staircase (2003) dekonstruerer med humor det ikonografiske motiv: Nude Descending a Staircase fra 1912 af Marcel Duchamp, der siden er blevet bearbejdet og forankret i kunsthistorien af Gerhard Richter mfl..

Nina Beier har en praksis med stor spændvidde, der balancerer mellem det undseelige og sensationelle. Den rummer både de klassiske former med det bearbejdede materiale som indskriver sig i et mere typisk formsprog, og så er der de mere ’undseelige’ værker, der kun kan ’opleves’ når der bliver stillet spørgsmålstegn ved alt. Værker hvor Beier dekonstruerer og transformerer det glemte og oversete, til pryds- og fetishobjekt.

Hannah Heilmann, kører også sit eget snørklede program, nogle af de kunstneriske undersøgelser tæller bl.a. monster-sex, hormoner og P-piller, iblandet skrøbelig tysk korsang. Materialerne der bruges er bl.a. feromoner, sæbe, og egen garderobe. Værkerne udspringer som oftest fra en velresearchet aparte virkelighed, som æstetiseres igennem et idiosynkratisk rationale.

Rikke Benborg, arbejder installatorisk med videomediet, der herigennem behandler overgange og transformationer i et surreelt univers, hvor Bauhaus-inspirerede kostumer indgår i en transformering af krop til objekt. Senest har Benborg arbejdet med performativt hysteri. I Benborgs værker bølges der mellem en overdådig, dekadent æstetik og et udefinerbart dystert indhold.

U.T. er uden titel uden definition, uden egentlig tematisk styring, det som binder det sammen er den kunstneriske tilgang. Med U.T vises værker der er formet af tilfældighed, af kontrol, af det upersonlige, af sex, af begær. Det er kunst hvis indhold er dets associationer, det er antydninger og upfront!

U.T. er en del af Ringsted galleriets to-årige udstillingsprogram hvis ambition, er at forholde udstillere og publikum til den problematik, at værkerne altid indskriver sig i en referenceramme hos både kunstner og publikum, og at disse forestillinger også former oplevelsen. Med udstillingsprogrammet ønsker vi, dels at fremhæve kontekstens betydning for perceptionen, dels at tydeliggøre værkets formelle egenskaber.

Kurateret af Agnete Bertram / Morten K Jacobsen