program2022-udstillinger

JUBILÆUM

UDSTILLINGSPROGRAM

2022

05.03.22 – 29.10.22

JUBILÆUM 1

Morten Buch / Cecilie Skov / Nat Bloch Gregersen / Hans E. Madsen

05.03.22 – 26.03.22

Vi åbner jubilæumsåret med Morten Buch (f.1970) og Cecilie Skov (f.1988) i udstillingsrummet samt ’lysende’ kunst på wires af Nat Bloch Gregersen (f.1986) og Hans E Madsen (f.1958) i Ringsted by. Nok er de fire kunstnere af forskellige generationer, men de har en gennemgående interesse for det serielle, samtidig med at der arbejdes med en allestedsnærværende variation og foranderlighed, som afhænger af det lys, som det betragtes i.

JUBILÆUM 2

Arthur Köpcke / Ragnhild May / Mads Lindberg / Søren Jensen / Hesselholdt & Mejlvang

09.04.22 – 30.4.22

Vi bringer her seks kunstnere sammen, som på trods af deres store aldersspænd viser en særlig interesse for at sample fundne genstande, billeder og lyde. De bringer nyt liv til det glemte eller henkastede, hvor emner som høj- og lavstatussymboler og det teatralske i hverdagen sættes i spil. Det sker med Arthur Köpcke (f.1928-77), Mads Lindberg (f.1984) og Ragnhild May (f.1988) i udstillingsrum, mens Søren Jensen (f.1957) og kunstnergruppen Hesselholdt & Mejlvang (siden 1999) ’optræder’ i byrum.

JUBILÆUM 3

Jytte Rex / Stense Andrea Lind-Valdan / Rosa Marie Frang / Jacob Borges / Gudrun Hasle

14.05.22 – 06.06.22

Med årets 3. udstilling i rækken ønsker vi at sammensætte fem, toneangivende kunstnere, som alle arbejder i et stærkt personligt udtryk. Her finder man forskellige medier som eks. tekst, tegning, lyd og film, hvor eksistentielle emner som kønsroller og magtforhold kommer til udtryk. Alle arbejder de fra en feministisk position, hvor det nære og det personlige sættes i relation til større samfundsmæssige problematikker. På JUBILÆUM 3 udstiller Jytte Rex (f.1942), Rosa Marie Frang (f.1975) og Stense Andrea Lind-Valdan (1985) i udstillingsrum og i gademiljø, mens Gudrun Hasle (f.1979) og Jacob Borges (f.1977) viser kunst på wires.

JUBILÆUM 4

Tina Maria Nielsen / Rune Bering / Klaus Thejll Jakobsen / Trine Søndergaard / Nicolai Howalt

13.08.22 – 03.09.22

På årets 4. udstilling har vi linket den tidligere RG-udstiller, Tina Maria Nielsen (f.1964) med Rune Bering (f.1984) og Klaus Thejll Jakobsen (f. 1964) i udstillingsrum, mens Nicolai Howalt (f.1970) og Trine Søndergaard (f.1972) viser kunst på wires i byrum. Med denne gruppeudstilling kredses der om genstandene (de oversete), som vi omgiver os med i dagligdagen. Der er noget Hammershøisk-nedtonet over de indbudte udstillere, hvor det stille liv og de undseelige genstande bliver sat i scene uden krukkeri og high and low-strategier.

JUBILÆUM 5

Agnete Bertram / Jon Stahn / Sian Kristoffersen / Ruth Campau / Ingela Skytte

10.09.22 – 01.10.22

Med programmets 5. udstilling ønsker vi at give scenen til Ruth Campau (f.1955) og Ingela Skytte (f.1955) på wires og Agnete Bertram (f.1983), Sian Kristoffersen (f.1969) og Jon Stahn (f.1968) i udstillingsrum.Kendetegnende for denne udstilling er et sammenstød mellem det ekspressive og minimalistiske maleri, mellem det abstrakte og figurative og mellem det udvidede maleri og det skulpturelle, når de fem kunstnere mødes. Gældende for alle kunstnere er, at de arbejder med en form for enkelhed, der på dynamisk vis fremhæver en stærk materialitet og sans for detaljer i relation til omgivelserne.

JUBILÆUM 6

Heine Kjærgaard Klausen / Bjørn Nørgaard / Anne Mette Schulz / A kassen

08.10.22 – 29.10.22

Vi afslutter jubilæet med en gruppeudstilling med Heine Kjærgaard Klausen (f.1978), Anne Mette Schultz (f.1983) og Bjørn Nørgaard (f. 1947) i udstillingsrum mens kunstnergruppen A kassen (siden 2004) viser kunst på wires. I udstillingsrummet vises værker af Shultz, Klausen og Nørgaard, der alle har en fælles interesse for at blotlægge eller skjule det oplagte. Samme tendenser ser vi hos A kassen, der dyrker det processuelle. Gældende for alle kunstnere er, at de arbejder med proces og skulptur, hvor former og materialer møder deres modsætninger.